Specialist in elektrotechniek

Specialist in elektrotechniek
Als servicepartner nemen we ook de werkzaamheden aan elektrotechnische installaties voor onze rekening. Aan onze expertise zal het niet liggen. We hebben engineers in dienst die elektrotechnische installaties ontwerpen, maar ook monteurs die service verlenen. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om de elektrotechniek – van energiedistributie tot besturingstechniek – die samenhangt met een specifieke installatie. Dat kan een pomp zijn, maar ook een complete AWZI, .

Van realisatie tot serviceovereenkomst
We realiseren nieuwe installatiesen  bestaande installaties renoveren we of passen we aan. Voor het structurele onderhoud bieden we u graag een serviceovereenkomst aan. Daarmee tekenen wij voor het optimale onderhoud van uw elektrotechnische installaties.

Service

LUITJES Elektrotechniek is beschikbaar voor de service van brandbeveiliging, noodverlichting, inbraakbeveiliging, camerabeveiliging en infra straatverlichting. Hieronder is meer informatie over de services.

Brandbeveiliging (BMC/BMI)

Onderhoud brandmeldinstallatie verplicht gesteld? Een brandmeldinstallatie heeft tot doel om gevaren voor personen en schade aan gebouwen en goederen bij brand tot een minimum te beperken. Een brandmeldcentrale (kortweg BMC) is een paneel waar signalen van brandmeldcomponenten, zoals een rookmelder, bij elkaar komen. De brandmeldcentrale heeft twee functies: brandmelding ontvangen en omzetten in actie.

Heeft u een brandmeldinstallatie en u weet dat een opgeleid persoon/beheerder maandelijks de brandmeldinstallatie moet controleren. Maar gebeurt dat ook? Wordt het logboek bijgehouden? Wordt de doormelding naar de meldkamer van de PAC of RAC gecontroleerd? Worden de rondes gelopen?
U heeft al genoeg andere zaken te doen, en hierdoor heeft u nagenoeg geen tijd om ook nog eens de verplichte, maandelijks terugkerende, onderhoud brandmeldinstallatie en controles uit te voeren.

Toch is het van belang voor de brandveiligheid en niet in het minste geval voor het certificaat! Het certificaat heeft u namelijk nodig om het pand tegen brand te kunnen verzekeren. En als tijdens het jaarlijks onderhoud brandmeldinstallatie van een deskundig persoon, in dienst van een onderhoudsbedrijf, blijkt dat de maandelijkse controles niet zijn uitgevoerd, mag het certificaat niet verlengd worden.

Maar waarom al die zorgen op u nemen? LUITJES neemt graag die taken van u over. Op deze manier heeft u er geen omkijken meer naar. LUITJES komt elke maand op vaste dagen langs om de controles uit te voeren. Daarnaast wordt het logboek gevuld en u krijgt naderhand netjes een rapportage op uw e-mailadres. Hiermee wordt u volledig op de hoogte gehouden.

Service en onderhoud brandmeldinstallatie volgens de NEN 2654

Indien uw over een gecertificeerde installatie beschikt is het aangaan van een onderhoudsovereenkomst met een erkend onderhoudsbedrijf een vereiste voor het verkrijgen van een certificaat.

Tevens is het voor u van belang dat u in geval van een storing, ook buiten de normale werktijden, snel geholpen wordt. LUITJES bied u direct telefonische ondersteuning en indien nodig zijn er altijd deskundige technici beschikbaar om op locatie u probleem te verhelpen. Wij bieden u een onderhoudsovereenkomst aan die voorziet in zowel het uitvoeren van preventief onderhoud als beschikbaarheid van onze serviceorganisatie met een responsetijd van 8 uur.

Graag lichten we u in een persoonlijk gesprek toe wat de gevolgen zijn voor uw specifieke situatie.
Indien gewenst komen wij vrijblijvend op locatie uw situatie inventariseren.

Onderhoud nodig? Neem nu contact met ons op Tel. 0224 – 296677 en vraag naar de BMI expert.

Noodverlichting

ARBOBESLUIT
U heeft noodverlichting nodig in uw bedrijf? Het Arbobesluit verplicht elke werkgever in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 om adequate noodverlichting en veiligheidssignalering aan te brengen op elke arbeidsplaats waar werknemers te werk gesteld worden (zowel in kantoorgebouwen, industrie als elke andere arbeidsplaats). Het artikel 1.1 definieert de arbeidsplaats als: iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt. Zowel eigenaars als werkgevers zijn dus verantwoordelijk voor een betrouwbare noodverlichtingsinstallatie.

ONDERHOUDSVERPLICHTING
De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt ook door de wetgever ondertekend. Zowel in het Bouwbesluit, de Bouwverordening als in de Arbowet is dit opgenomen. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt daarom onder een periodieke onderhoudsplicht. Het Gebruiksbesluit bepaalt dat een noodverlichtingsinstallatie minstens één keer per jaar op adequate wijze moet worden gecontroleerd en onderhouden. De eigenaar en/of gebruiker van de noodverlichtingsarmaturen zal een erkend deskundige moeten aanwijzen om het installatie te controleren, te onderhouden en alle daartoe noodzakelijke werkzaamheden uit te laten voeren.

BELANGRIJKE VERWIJZINGEN

  • NEN-EN 1838 Verlichtingstechniek noodverlichting
  • NEN 6088 Vluchtrouteaanduiding
  • NEN 1010 Veiligheid laagspanningsinstallaties
  • NEN-EN 50172 Noodverlichting systemen en vluchtwegen
  • Arbo art. 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen
  • Arbo art. 3.9 Noodverlichting Bouwbesluit

SERVICE & ONDERHOUD NOODVERLICHTING
Als LUITJES uw noodverlichting onderhoudt kunt u er op vertrouwen, dat uw noodverlichting voldoet aan de wettelijke eisen. Bovendien draagt het onderhoud bij aan uw bedrijfsveiligheid.

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten? Neem dan contact met ons op via 0224 - 29 77 66.

Inbraakbeveiliging

Het is belangrijk dat uw alarm installatie jaarlijks onderhouden wordt waarbij alle functies worden getest, de melders worden gereinigd en getest en bekeken wordt of de situatie gewijzigd is waardoor een aanpassing of uitbreiding van het alarm noodzakelijk is.

Alleen bij jaarlijks preventief onderhoud is de goede werking van uw alarminstallatie gewaarborgd en blijft een certificaat geldig. LUITJES beschikt over een servicedienst die met gekwalificeerde mensen en de juiste materialen het onderhoud aan een brandmeldsysteem of ontruimingssysteem kan uitvoeren, inclusief de hercertificering van het systeem.

Direct een contract afsluiten? Neem contact met ons op via 0224 - 29 77 66.

Camerabeveiliging

De betrouwbaarheid van uw camera systeem is noodzakelijk voor de veiligheid van mensen en eigendommen. Onderhoud zorgt voor een optimale staat om de werking te waarborgen. De dienstverlening van LUITJES houdt niet op na de installatie. Wij voorzien u van advies, onderhoud en service. Door het afsluiten van een servicecontract blijft uw installatie in goede conditie en voldoet u als beheerder aan uw wettelijke verplichtingen.

Onze gediplomeerde storings- en servicemonteurs staan 24 uur dag, 7 dagen per week voor u paraat. De serviceauto’s beschikken over geavanceerde apparatuur en onderdelen om uw installatie bij een eventuele storing operationeel te maken. Een oplossing is dus snel geregeld. En dat doen we gegarandeerd tegen concurrerende prijzen.

De experts van LUITJES helpen u graag met de keuze voor het best passende onderhoud van uw systemen.

Bel ons voor meer informatie op 0224 - 29 77 66.

Infra straatverlichting

LUITJES staat voor optimale service- en vakkundig onderhoud waarop u volledig kunt vertrouwen.

Aan de basis van Luitjes staat een flexibele en oplossingsgerichte organisatie. Opdrachtgevers hebben met één centraal aanspreekpunt te maken. Bij grote of kleine projecten voelt u de gebundelde kracht van LUITJES. Er is een ruime ervaring op het gebied van installeren, projectmanagement en service en onderhoud. We beschikken over een geavanceerd AutoCAD-systeem, beheersystemen en onderhoudssoftware ter ondersteuning van een doordachte installatie en werkwijze.

Dag en nacht staan wij voor u klaar met onze 24-uurs storings- en calamiteitendienst. Bij problemen zoals het veiligstellen en afvoeren van aangereden masten alsmede schade-expertise en de afwikkeling van vervanging ervan.

Meer weten?

Bel dan gerust op 0224 - 29 77 66 of mail naar info@luitjes.com.

TOP