Wat is de NEN 3140 norm?

Doel!

Het doel van de NEN 3140 norm is dat elektrische installaties en apparatuur veilig gebruikt en onderhouden moeten kunnen worden en veilig is voor zowel personeel als bezoekers.

 De NEN 3140 norm is van toepassing op elektrische installaties en apparatuur met een nominale spanning tot 1000V wisselspanning en 1500V gelijkspanning.
 De NEN 3140 richt zich op de bedrijfsvoering van bestaande elektrotechnische installaties. De veiligheidseisen met betrekking tot nieuwe installaties wordt geborgd met de NEN 1010 (opleveringsinspectie).

Terug naar hoofdpagina NEN 3140.

NEN 1010 U wilt dat uw elektrische laagspanningsinstallatie deugdelijk en veilig functioneert. Dit voorkomt namelijk problemen binnen uw processen en bij uw personeel. Daarom is het aan te raden om uw installatie te laten controleren op het moment dat u uw nieuwe (deel)installatie in gebruik neemt. IS DE NEN 1010 INSPECTIE VERPLICHT? Nee, de NEN 1010 inspectie is niet verplicht. In het Bouwbesluit is wettelijk vastgelegd dat een elektrische laagspanningsinstallatie bij oplevering moet voldoen aan de NEN 1010 norm. Dit houdt in dat de installatie deugdelijk en veilig moet zijn aangelegd. De NEN 1010 inspectie is echter niet verplicht gesteld in het Bouwbesluit. Wij adviseren u echter om een NEN 1010 inspectie wel altijd uit te laten voeren wanneer u een nieuwe (deel)installatie laat aanleggen, vanwege twee belangrijke redenen: Zonder de NEN 1010 inspectie en bijbehorende rapportage heeft uw geen bewijs dat uw installateur uw elektrische installatie daadwerkelijk volgens de wettelijke eisen heeft aangelegd. Vanuit de ARBO-wetgeving bent u als werkgever verplicht de veiligheid van uw medewerkers te borgen, ook op het gebied van de elektrotechnische installaties (zie: NEN 3140). Zonder een NEN 1010 inspectierapport kunt u niet aantonen dat uw nieuwe installatie veilig is. Luitjes inspecteert en rapporteert altijd onafhankelijk. Wij worden jaarlijks door de DEKRA gecertificeerd op de kwaliteit van onze inspecties en inspectierapportages. Over onze kwaliteit en onafhankelijk leest u hier meer. HOE VOERT Luitjes DE NEN 1010 INSPECTIE UIT? De NEN 1010 inspectie is de opleverinspectie van een elektrische installatie. In het Bouwbesluit is gesteld dat elke nieuwe elektrische laagspanningsinstallatie moet voldoen aan de NEN 1010. Bij een NEN 1010 inspectie controleert de inspecteur de installatie visueel en voert hij of zij diverse metingen uit. Voorafgaand aan de oplevering ontvangt u een rapportage, waarin vermeld wordt of de installatie wel of niet voldoet aan de wettelijke eisen uit de NEN 1010. MOET EEN NEN 1010 GOEDGEKEURDE INSTALLATIE LATER OPNIEUW WORDEN GEÏNSPECTEERD CONFORM NEN 3140? Ja, vanuit de ARBO-wetgeving bent u wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid. Ook een nieuwe en ooit conform NEN 1010 goedgekeurde installatie is aan veroudering en beschadiging onderhevig. Denk bijvoorbeeld aan vervuiling, corrosie of het defect raken van componenten. Wanneer u een nieuwe installatie krijgt opgeleverd, zult u het beheer hiervan moeten borgen conform NEN 3140. Hierbij hoort onder andere de bepaling van de NEN 3140. Afhankelijk van andere risico’s, zou een nieuwe installatie tussen ongeveer 3-5 jaar na de oplevering voor het eerst volgens NEN 3140 geïnspecteerd moeten worden. HOE KAN IK DE NEN 1010 INSPECTIE LATEN UITVOEREN? Wij overleggen graag samen met u wat de beste aanpak voor een NEN 1010 inspectie is,om juiste aanbieding voor u te maken. U kunt Luitjes Inspecties direct bereiken op telefoon 0224 29 77 66 of per e-mail: info@Luitjes.com
TOP