Thermografische inspectie

Wat is een thermografische inspectie?

Thermografie is een niet-destructieve inspectietechniek waarbij snel en effectief een duidelijk beeld verkregen wordt van de temperaturen van de gecontroleerde machines, installaties of gebouwen. Deze inspectie wordt uitgevoerd door Level 1 opgeleide en gecertificeerde inspecteurs van Luitjes. Dit betekent dat zij over alle kennis beschikken welke nodig is bij het verzorgen van een thermografische inspectie.

Na een thermografische inspectie ontvangt u een overzichtelijke rapportage van Luitjes, die u kunt gebruiken om te inventariseren waar preventief en/of correctief onderhoud aan uw gebouw of installaties nodig is.

Veel verzekeraars eisen in hun polisvoorwaarden dat u periodiek (vaak jaarlijks) een thermografische inspectie uit laat voeren, aangezien bijvoorbeeld slechte verbindingen en overbelasting te herkennen zijn met een thermografische inspectie. Verzekeraars wensen vaak dat de thermografische inspectie wordt gecombineerd met de NEN 3140 inspectie. Luitjes kan zowel de NEN 3140 als thermografische inspectie verzorgen, conform de wijze zoals in uw verzekering geëist wordt.

Waarvoor is een thermografische inspectie geschikt?

Luitjes heeft een zeer uitgebreide ervaring met de thermografische inspectie in zeer uiteenlopende vakgebieden waaronder de elektrotechniek, werktuigbouwkunde en bouwkunde.

Een thermografische inspectie kan worden gebruikt voor de volgende toepassingen:

Elektrotechniek: Railverbindingen en klemmenstroken, draad- en kabelbomen, schakelaars en relais, zekeringsgroepen en thermische beveiligingen, motoren, generatoren en transformatoren, vermogenselektronica en voedingseenheden, hoogspanningsleidingen en –installaties, distributie- en eindgroepen in schakel- en verdeelinrichtingen.
Werktuigbouwkunde: Ketels en koelers, leidingen en warmtewisselaars, vloerverwarming, procesinstallaties, ovens en drukvaten, heat-tracing, koel- en vriestransporten, tankcontainers.
Bouwkunde: Warmteverlies, koudeverlies, koudebruggen, waterlekkages.

Een thermografische inspectie laten uitvoeren?

Wilt u een thermografische inspectie laten uitvoeren op elektrotechnisch, werktuigbouwkundig of bouwkundig gebied? Luitjes kan dit voor u verzorgen! Neem hiertoe direct contact op met Luitjes Inspecties via telefoon 0224 297766 of per e-mail: inspecties@Luitjes.com

TOP