RIE

RIE: Risico inventarisatie en evaluatie

De RI&E is een wettelijke verplichting. Wanneer de inspecteur vraagt om een RI&E en u als ondernemer, eigenaar | gebruiker kunt geen RI&E overleggen, dan zal u direct een boete worden aangezegd. Standpunt van de wetgever; Wie de RI&E niet uitvoert, geeft aan niet actief bezig te zijn met de veiligheid en gezondheid binnen het (zijn) bedrijf. In een risico-inventarisatie moet onderzocht worden welke latente gevaren aanwezig zijn en welke risico’s hieruit kunnen voortvloeien.

Bij de risico-inventarisatie wordt gekeken naar:

  1. De waarschijnlijkheid dat het gevaar zich voordoet |De frequentie dat een persoon aan het gevaar is blootgesteld | De mogelijke gevolgen van het gevaar.
  2. Het doel van de risico-evaluatie is te bepalen aan welke aspecten aandacht moet worden geschonken om de gevaren (en dus de ongevallen) te voorkomen.
TOP