Netanalyse

Kent u het verschijnsel van onverklaarbare uitval van machines of motoren die om onduidelijke reden te warm worden? Het kan heel goed zijn dat de oorzaak hiervan ligt in vervuiling van uw elektriciteitsnet. Dit valt te achterhalen met behulp van een analyse van de netvoedingskwaliteit. Netvervuiling is een probleem dat steeds groter wordt. Het aantal apparaten dat de kwaliteit van het lichtnet negatief beïnvloedt, neemt snel toe. Beruchte stoorbronnen zijn frequentieregelingen, softstarters, dimmers, spaarlampen en andere niet-lineaire belastingen. Verder veroorzaken niet-lineaire belastingen hogere frequenties dan de standaard 50 Hz, de zogenoemde hogere harmonische. Deze kunnen de werking van de aangesloten apparatuur verstoren en leiden tot schijnbaar onverklaarbare warmteontwikkeling. Andere veelvuldig voorkomende problemen met betrekking tot de lichtnetkwaliteit zijn ”dips, pieken en snelle spanningsovergangen” ook wel ”transiënten” genoemd.

Instacom kan de netvervuiling voor u in kaart brengen. Hiertoe beschikken we over geavanceerde meetinstrumenten, zogenoemde power quality analyzers. Deze worden bij de hoofdverdelers en, eventueel, bij één of meer onderverdeler geplaatst. Daar meten ze spanning en stroom en andere essentiële parameters, zoals hogere harmonische, faseverschuiving (cos phi) en transiënten. Aan de hand van de meetresultaten stellen wij een gedetailleerde rapportage op en kunnen wij u oplossingen en verbeteringen adviseren.

TOP