Inspectie installaties & verplichte NEN 3140 keuring

Elektrische installaties keuring

Elektrische installaties keuring is wettelijk verplicht om te controleren of de installaties voldoen aan de technische- en veiligheidsvoorschriften, zoals die van toepassing waren ten tijde van de aanleg van de installatie. Afhankelijk van het gebruik van de installatie en het doel van de inspectie kan worden gekozen voor een steekproefsgewijze of uitgebreide inspectie. De inspectie bestaat onder meer uit visuele controle, metingen van impedantie, netspanningen, testen van (aardlek)schakelaars, inventarisatie van organisatorische verantwoordelijkheden, inspectie van zichtbare installatieonderdelen en het tekeningen pakket wordt gecontroleerd op onvolkomenheden. Inspecties worden uitgevoerd volgens de bundel Bedrijfsvoering van Elektrotechnische Installaties Laagspanning (okt. 1998) die de normen NEN-EN 50110-1: 1998 en NEN 3140 bevatten. Indien gewenst is de inspectie te combineren met een thermografisch onderzoek. Met een thermografisch onderzoek krijgt u een beter inzicht in de bedrijfszekerheid en veiligheid van uw installatie.

NEN 3140 INSPECTIE

Als u wilt dat uw elektrische installaties en apparatuur veilig gebruikt kunnen worden door personeel en bezoekers. Vanuit de ARBO-wetgeving bent u daartoe ook verplicht. Wij  helpen u om de volledige borging van de NEN 3140 norm, waaronder de NEN 3140 inspectie van uw installatie en elektrische apparatuur vallen.

AANPAK & BORGING van de NEN 3140

Op het gebied van de NEN 3140 norm onderscheiden wij ons op de volgende wijze:

 • De werkwijze is gecertificeerd door de DEKRA
 • Onze uitgebreide ervaring in onder andere kantoren, ziekenhuizen, scholen, gemeentes en diverse industriële omgevingen.
 • De NEN 3140 cursussen en VOP-trainingen worden in eigen beheer uitgevoerd.
 • Met ons Elektrotechnisch Veiligheidsplan wordt de NEN 3140 norm voor u in één document geborgd.
 • Ook verzorgen wij zeer veel verschillende (wettelijke) inspecties. Hierdoor heeft u voor uw wettelijke borging één aanspreekpunt en één uniforme rapportage.
 • U ontvangt van ons een NEN 3140 inspectierapportage, waarin u het volgende vindt:
  • Overzicht van gebreken, inclusief meetwaardes en foto’s
  • Prioriteitsstelling van gebreken
  • Advies hoe elk gebrek op te lossen
  • Bewerkbaar document van eventueel geconstateerde gebreken.

DE NEN 3140 INSPECTIE LATEN UITVOEREN?

Wij hebben de kennis in huis! In een persoonlijk of telefonisch gesprek bespreken we graag uw wensen en maken we graag een passende aanbieding voor de NEN 3140 inspectie of de gehele borging van de NEN 3140 norm.

U kunt LUITJES Elektrotechniek direct bereiken op telefoon 0224 29 77 66 of per e-mail: info@luitjes.com

Wilt u meer weten over NEN3140? Klik hier.

TOP