Installatieverantwoordelijkheid

De eigenaar of eindgebruiker van de elektrotechnische installatie moet een installatieverantwoordelijke aanwijzen die onder meer bepaalt:

  1. welke (delen van) installaties moeten worden geïnspecteerd |de uit te voeren inspectie(s)
  2. de inspectie-intervallen (afhankelijk van de gemaakte RI&E) | steekproeven.

Indien er geen installatieverantwoordelijke is (of kan worden) aangewezen, kan Luitjes na een eerste inspectie deze taak op zich nemen. In overleg met de eigenaar of gebruiker van de installatie kan een Plan van Toezicht worden opgesteld. Op grond daarvan kan vervolgens een installatieverantwoordelijke worden aangesteld of kan Luitjes deze rol desgewenst op zich nemen. De installatieverantwoordelijke moet schriftelijk door de eigenaar/eindgebruiker worden aangewezen. Bijgaand hebben wij een concept aanwijsbrief bijgevoegd waarmee u de installatieverantwoordelijkheid overdraagt aan derden.

Luitjes neemt verantwoordelijkheid voor uw installatie

Luitjes is bereid, onder voorwaarden zoals zijn vastgelegd in bijgaande aanwijsbrief, de installatieverantwoordelijkheid van de vaste elektrotechnische installatie van uw gebouw voor u te waarborgen. Bij aanvang van de procedure moet een aantal basisvoorzieningen worden gerealiseerd. Wij voeren dan de samenstelling van het PVT (Programma Van Toezicht), het bijbehorende logboek en de instructie van uw onderhoudsbedrijf en technische medewerkers voor u uit.

Het beheer van toezicht is afhankelijk van de prestatie van uw eigen organisatie. De hoeveelheid controlebezoeken is afhankelijk van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en reparaties, evenals naleving van de prestatie-eisen, zoals vermeld in ons PVT (Programma Van Toezicht). Na ieder controlebezoek wordt in overleg de bezoekfrequentie opnieuw vastgesteld.

TOP