Inspectie nieuwe installaties

Nieuwe installaties of uitbreidingen daarvan moeten voor inbedrijfstelling worden geïnspecteerd. Nieuw aangelegde elektrotechnische installaties of uitbreidingen daarvan worden geïnspecteerd conform NEN 1010:2007+C1:2008.

Deze norm stelt regels aan het ontwerpen en aanleggen van installaties en zijn van toepassing op “gebouwen en terreinen voor bewoning, zakelijk, openbaar en industrieel gebruik”.

De bepalingen conform NEN 1010 vereisen onder meer: De aanwezigheid van juiste, actuele tekeningen van de installatie. De juiste bescherming en afscherming van de installatie. Op de juiste wijze geïnstalleerde leidingen, stroomketens, smeltveiligheden, schakelaars en dergelijke. Ook dat alle materialen in overeenstemming met de eisen zijn aangebracht. Dat de juiste brandveiligheidseisen zijn genomen evenals de juiste en helder omschreven bedieningsinstructies aanwezig zijn.

TOP