Zonneenergie

Opslag van zonne-energie

Opslag van zonne-energie is vooral in niet-net gekoppelde systemen erg belangrijk. Een zonnepaneel levert ‘s nachts immers geen energie, terwijl de behoefte aan elektriciteit niet ophoudt met het ondergaan van de zon. In geval van een net gekoppeld systeem wordt de overdag overbodig opgewekte zonnestroom keurig het lokale elektriciteitsnet ‘ingepompt’ en verkocht aan de leverancier. ‘s Nachts tapt u weer van de leverancier, wetende dat u overdag voldoende groene energie heeft geproduceerd om het verbruik ‘s nachts ruim te rechtvaardigen. Bent u echter ‘off-grid’, dan is het van belang de overdag opgewekte energie op te slaan. Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse opslagmethoden die momenteel toegepast worden of in ontwikkeling zijn.

De accu

Accu’s (batterijen) zijn de meest gebruikte vorm van energieopslag voor zonne-energie. Er zijn twee typen accu’s beschikbaar: Nikkel-Cadmium (NiCad) en loodzuur. Loodzuur-accu’s zijn goedkoop, maar vergen veel onderhoud en moeten vanwege explosiegevaar altijd goed geventileerd opgeslagen worden. De NiCad-accu heeft een hogere capaciteit en een langere levensduur, maar is duurder. Het grote nadeel van accu’s, is dat er veel zware metalen in verwerkt zitten. Deze zware metalen hebben een rampzalige invloed op het milieu, waardoor het van groot belang is de accu’s regelmatig te controleren op lekken. Accu’s leveren daarnaast gelijkstroom, terwijl de meeste huishoudapparaten op wisselstroom werken. Een DC->AC converter is daardoor benodigd.

Zeolieten

Deze techniek is volop in ontwikkeling. Zeoliet is een alkali-rijk mineraal dat water in zijn kristalstructuur heeft opgenomen (zogenaamd ‘kristalwater’). Zodra het mineraal verwarmd wordt, wordt dit water ‘uitgezweten’ en wordt er warmte in het mineraal opgeslagen. Zodra er weer water toegevoegd wordt, wordt deze opgeslagen warmte weer afgegeven. Omdat de snelheid waarmee water toegevoegd wordt regelbaar is, is de energieafgifte van het mineraal goed regelbaar. Momenteel zijn met name synthetische zeolieten geschikt voor energieopslag. Omdat deze echter relatief duur zijn, wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van pure natuurlijke zeolieten.

Water

Water kan op diverse manieren worden gebruikt voor energieopslag. De eerste en tevens meest bekende methode is simpelweg de verwarming van het water (zie zonneboiler). Het warmte water kan vervolgens gebruikt worden in het huishouden. Een tweede methode is het toepassen van waterpompen. Deze pompen het water tijdens periodes van laag energieverbruik naar een hoger gelegen niveau. Tijdens periodes van hoog energieverbruik wordt het water via een waterturbine terug naar beneden geleid. Nadeel van deze methode is dat de efficiëntie van de waterturbine beperkend is. Een derde methode, die nog in experimentele fase is, is het splitsen van water in zuurstof en waterstof. De energie van de zon kan gebruikt worden om dit proces in gang te zetten. In een speciale brandstofcel worden het zuurstof en de waterstof weer tot elkaar gebracht. De energie die bij deze reactie vrijkomt, kan weer benut worden.

Wilt u meer informatie bel ons op 0224-297766 of mail info @luitjes.com.

 

Zonneboiler

Hoe werkt een zonneboiler?

Een zonneboiler gebruikt zonne-energie niet voor het opwekken van elektriciteit, maar voor warm water. Een zonneboiler geeft geen energie terug aan het energienet (zoals bij zonnepanelen het geval is). Het warme water dat je niet gebruikt, gaat verloren.

Op het dak van de woning plaats je een zonnecollector. Deze is aangesloten op een buizenstelsel met daarin een vloeistof.

Met de opgevangen zonne-energie verwarmt de zonnecollector de vloeistof. De vloeistof transporteert de warmte door het buizenstelsel naar een voorraadvat (boiler) met leidingwater. De warmte verwarmt het water in het voorraadvat. Het voorraadvat kun je aansluiten op een cv-ketel (met het Gaskeur NZ-label), die het water uit het voorraadvat zo nodig na verwarmt. Zo heb je dus warm water.

Er zijn ook zogenaamde ‘compacte zonneboilers’, waarbij de watervoorraad in de collector op het dak zit. Er is dan geen apart voorraadvat, wat ruimte scheelt.

Zonneboiler aansluiten op cv-installatie

Je kunt de warmte uit een zonneboiler ook gebruiken om de woning mee te verwarmen, dus als ondersteuning van de cv-installatie. Vanwege ons klimaat is deze toepassing in Nederland nauwelijks rendabel. Er is weinig kans dat je de extra investering die dit vergt, terugverdient.

Er zijn geen subsidiemogelijkheden op landelijk niveau. Voor mogelijkheden op lokaal niveau, zie www.energiesubsidiewijzer.nl

Zonneboiler installeren: vakman of zelf doen?

De meeste consumenten laten een zonneboiler installeren door de vakman, maar er zijn ook zelfinstallatiepakketten verkrijgbaar. Denk in elk geval vóór aanschaf na waar de collectoren moeten komen te liggen, hoeveel er op de beschikbare plaats passen en hoe de installatie eruit gaat zien vanaf het dak tot aan de gedeelten die zich binnen bevinden.

Stand van de zon

De zonnecollectoren moeten zodanig worden gericht dat ze zo veel en zo lang mogelijk zonlicht opvangen. Daarbij moet je niet alleen rekening houden met de bewegingen van de zon gedurende een etmaal, maar ook met de stand van de zon door de seizoenen heen: in de winter staat de zon veel lager dan in de zomer.

Plaatsingshoek

Rekening houdend met de stand van de zon is voor zonnecollectoren een opstelling in een hoek van 36° ten opzichte van het horizontale vlak en 5° westelijk ten opzichte van het zuiden optimaal. Hoeveel en hoe vaak de collectoren in de schaduw liggen en hoeveel zonuren er gemiddeld zijn op de plek in Nederland waar de woning staat, kan ook uitmaken in het rendement.

Benodigde ruimte

Op een schuin (pannen)dak kunnen collectoren tegen elkaar aan worden gelegd. Per vierkante meter collector is dus ook ongeveer een vierkante meter dak nodig aan ruimte. Bij plaatsing op een plat dak moet er wat ruimte tussen de collectoren in zitten om te voorkomen dat de schaduw van de voorste collectoren op de achterste valt. Reken per vierkante meter collector ongeveer 2,5 vierkante meter dak.

Vergunningen

Per 1 januari 2003 is de Woningwet veranderd. Sindsdien is het makkelijker om kleine veranderingen uit te voeren aan gebouwen. Daardoor is het vaak niet nodig om voor zonnecollectoren een bouwvergunning aan te vragen. Maar de installatie moet dan wel aan een paar voorwaarden voldoen, zoals dat de collectoren niet mogen uitsteken en op een plat dak niet te dicht bij de rand mogen staan. Op een rijksmonument of in een beschermd dorps- of stadsgezicht mogen geen collectoren worden geplaatst. De gemeente kan je vertellen of er voor je woning bijzondere voorwaarden gelden.

Op de website van Milieu Centraal staat meer informatie over het kiezen en plaatsen van een zonneboiler.

Wilt u meer informatie bel ons op 0224-297766 of mail info @luitjes.com.

TOP