Elektrisch tanken wordt belangrijker

Elektrisch tanken zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Er komen namelijk steeds meer elektrische auto’s in Nederland. Hedendaagse benzinestations zullen verdwijnen en binnen een aantal decennia zullen elektrische oplaadpunten deze plaats innemen. Bij deze elektrische oplaadpunten is het dan mogelijk om elektrisch te tanken. Dit gaat heel anders dan de hedendaagse tankstations. Elektrisch tanken duurt namelijk een stuk langer dan het tanken van benzine. Daarom is het de bedoeling dat de elektrische auto opgeladen wordt terwijl de auto geparkeerd staat. Op enkele plekken in Nederland zijn hier al elektrische oplaadpalen voor geplaatst.

Elektrisch tanken aan huis

Daarnaast is het in de toekomst ook mogelijk om een elektrisch oplaadpunt aan huis te nemen. Dit is natuurlijk een ideale oplossing voor het lange elektrisch tanken. Op deze manier hoeven mensen hun auto geen uren meer te missen op een andere locatie, maar kunnen zij de auto gewoon ‘s nachts opladen bij hun eigen huis. Om de elektrische auto een groot succes te laten worden is zo’n manier van elektrisch tanken een must. Vandaar dat er momenteel veel geïnvesteerd wordt in technieken om het elektrisch tanken te vereenvoudigen en te versnellen.

Klimaat en milieu

Doordat er steeds meer CO2 in de atmosfeer komt, verandert het klimaat: de aarde wordt warmer. Daarom zijn er internationale afspraken gemaakt om de uitstoot van CO² te beperken. Elektrisch rijden kan daar een bijdrage aan leveren. Ook voor andere milieuproblemen zijn elektrische auto’s een uitkomst. Elektrische auto’s produceren geen stikstofoxiden en geen fijnstof en dat is met name in binnensteden en op drukke trajecten een groot voordeel. Bovendien veroorzaken elektrische auto’s minder geluidshinder.

TOP