Informeer nu over brandmeldingen en brandbeveiliging!

Brandbeveiliging

Voorkom lopende vuurtjes. “Het gaat als een lopend vuurtje”. De meeste mensen kennen deze uitdrukking wel, het geeft aan dat een gerucht snel wordt verspreid net als vuur. “Lopende vuurtjes” dienen daarom snel opgespoord te worden om brandschade te beperken.

De eisen die de plaatselijke overheid stelt, al dan niet opgelegd door de wetgever, aan brandsignaleringsinstallaties zijn niet gering. Zo dienen de installaties vaak volledig NCP gecertificeerde installaties te zijn. Dit betekent dat volgens een opgesteld Plan van Eisen zowel het ontwerp, de uitvoering als oplevering van deze installaties door een gecertificeerd bedrijf dient te geschieden. Het laat zich raden dat dit bedoeld is om onnodige alarmeringen te voorkomen. Dit is ook noodzakelijk omdat bij herhaaldelijk voorkomende ’onnodige’ meldingen, de brandweer kan verkiezen om niet meer in actie te komen.

Elektrobureau LUITJES heeft de vereiste kennis beschikbaar om een brandmeldsysteem en/of ontruiming signaleringsysteem dat voldoet aan de gestelde beveiligingseisen te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden.

Een goede brandsignaleringsinstallatie kan materiele schade beperken en mensenlevens redden.

Wat kan ik doen om mijn pand te beveiligen tegen brand?

Vuur verspreidt zich razendsnel. Een kleine vuurhaard verandert in tien minuten in een uitslaande brand. Zelfs als de brandweer snel ter plaatse is om de brand te blussen, is de schade enorm. Vaak zijn mensen hier totaal niet op voorbereid. Weet u wat u moet doen bij brand?

Een geruststellende gedachte

Natuurlijk wilt u de veiligheid van de mensen in het gebouw waarborgen en de materiële schade beperken. Daarom is het belangrijk om uw pand zo goed mogelijk tegen brand te beveiligen. Een goed beveiligd pand is een geruststellende gedachte.

Brandveiligheid is maatwerk

Een industriecomplex brandveilig maken is iets heel anders dan een school of zorginstelling brandveilig maken. Winkels, kantoren, musea: voor elke ruimte gelden andere veiligheidseisen en zijn er andere risico’s. Een goed brandbeveiliging is dan ook maatwerk. Luitjes Elektrotechniek is al 30 jaar gespecialiseerd in brandbeveiliging. Wij staan u bij met advies, installatie en onderhoud. Voor elke situatie vinden we de beste oplossing.

Uw verantwoordelijkheid – onze zorg

We staan garant voor functionaliteit en veiligheid. Wij helpen u bij het maken van een weloverwogen keuze uit het grote aanbod aan producten en systemen. Denk aan sprinklers, handbrandblussers, brandslangen, watermistsystemen en blusleidingen. Kiest u voor optimale veiligheid? Dan kunnen we uw pand voorzien van elektronische detectie- en alarmeringssystemen.

Periodiek onderhoud

Als het goed is, hebt u deze hulpmiddelen en systemen nooit nodig. Juist daarom is periodiek onderhoud een must. Zo weet u zeker dat ze bij een calamiteit gebruiksklaar zijn. Luitjes Elektrotechniek biedt onderhoud op maat. Onze 24-uurs storingsdienst is 7 dagen per week bereikbaar.

Hoe brandveilig is uw gebouw? Doe de check met onderstaande checklist!

  1. Is het gebouw gecontroleerd en goedgekeurd door de brandweer?
  2. Is er een bedrijfsnoodplan en een ontruimingsplan?
  3. Zijn er rookmelders?
  4. Is er een brandmeld- en alarmeringsinstallatie?
  5. Zijn de risico’s van elektrische installaties, verwarmingen en kooktoestellen in kaart gebracht?
  6. Heeft het pand brandcompartimentering?
  7. Zijn er blusmiddelen aanwezig?
  8. Worden deze blusmiddelen periodiek gecontroleerd?
  9. Zijn er sprinklerinstallaties?
  10. Zijn vluchtroutes toegankelijk en worden ze duidelijk aangegeven?
TOP