Informeer nu over Comforttechniek en Domotica!

Comforttechniek (Domotica)

Domotica is een concept voor alles wat het gebruikersgemak en comfort kan verhogen door middel van toepassing van elektronica gekoppeld aan de elektrotechnische installatie in uw woning.

Gemak op maat voor technische systemen zoals verlichting, beveiliging en deurbediening. Dit kan, met bijzondere eenvoud, worden uitgebreid en gekoppeld aan diensten zoals telefonie, service of helpdesks.

Domotica benadrukt gemak, comfort, zorg, veiligheid, efficiëntie, energiebesparing enz.

Domotica komt overal voor, wellicht zonder dat u dit weet. Neem bijvoorbeeld de afstandsbediening van de TV. Kunt u zich nog voorstellen dat u naar de TV moest lopen om van zender te veranderen?

Door middel van domotica kunt u bijvoorbeeld met een afstandsbediening gemakkelijk de verlichting schakelen of dimmen. U kunt ook een energiebesparende regeling treffen door de verlichting automatisch te schakelen op bepaalde tijden of bij schemering.

Wanneer u op vakantie bent kunt u de verlichting willekeurig laten branden op verschillende tijden. Dit schrikt potentiële inbrekers af omdat hier de aanwezigheid van bewoners wordt gesuggereerd.

 

Domotica is ook inzetbaar voor zorg op maat.

Hierbij kunt u denken aan een alarmeringsysteem dat bij een alarmsituatie, zoals persoonsalarmering of rook-, inbraak- en valdetectie, een doormelding genereert naar een meldkamer of naar een persoonlijke verzorger. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een automatisch SMS-bericht.

Domotica is het technische concept op het gebied van veiligheid en alarmering, sociale geborgenheid, fysieke veiligheid en medische zorg.

 

Waarom verschilt onze huisautomatisering van de complexe standaardsystemen?

Wij zijn in de praktijk al eens geconfronteerd met deze vraag. Of hebben ‘m zelf gesteld. Het antwoord is simpel, maar vraagt wel om een nadere uitleg. Het heeft te maken met onze eigen visie en die Luitjes heeft op huisautomatiseringen hoe je dit product in de markt zet.

De vraag naar huisautomatisering groeit. De Nederlandse woningbezitter wil het steeds vaker, maar schrikt van de investering die nodig is, waardoor huisautomatisering onterecht de naam heeft complex en duur te zijn.

Intussen maakt de stand van de techniek het mogelijk dat huisautomatisering slimmer kan, met behoud van kwaliteit en service. Luitjes kiest daarbij voor een eigen insteek: we stellen niet de techniek, maar het gebruik centraal.

Luitjes is van mening dat te weinig bewoners kunnen profiteren van huisautomatisering. Dit komt doordat systemen die nu nog tot de standaard worden gerekend vaak te complex zijn. Waardoor huisautomatisering als het ware een drempel opwerpt. Terwijl de techniek juist voor verbinding moet zorgen. Verbinding tussen de bewoner en zijn woning. Waarbij de bewoner zelf bepaalt waar de automatisering uit bestaat en hoe je de programmering (scenario’s) aanpast.

Dat kan de bewoner makkelijk aan. Luitjes bouwt rekeninghoudend met wat financieel mogelijk is samen met de bewoner het systeem op. De bewoner past zelf de programmering aan, schaft alleen aan wat nodig is en betaalt niet voor wat hij toch niet gebruikt…

Luitjes legt de huisautomatisering probleemloos aan, na een korte training bij Luitjes. Hij zorgt voor instructie op maat, waardoor de bewoner zelf scenario’s kan programmeren. Later kan hij ook moeiteloos bestaande infrastructuur uitbreiden, zonder dat hij gebonden is aan een merk voor schakelmateriaal, verlichting en actoren.

In vele infrastructuren die Luitjes voor eindklanten heeft gebouwd vormde overigens het deur intercom-systeem-het product waarmee marktleider Luitjes

groot is geworden -debasis. Luitjes legt haar deurintercomsystemen aan in een infrastructuur die later elke uitbreiding in de vorm van huisautomatisering toelaat. In alle woonsegmenten, voor dikke en dunne portemonnees.

De bewoner dus zelf laten kiezen hoe hij het wil en zelf laten programmeren en Luitjes goed voorbereid laten bouwen, onderhouden en uitbreiden. Met dit aanbod onderscheidt Luitjes zich op het gebied van huisautomatisering tot in de verre toekomst van alle andere marktpartijen.

Luitjes past huisautomatisering al jarenlang over de hele wereld toe vanuit een eigen visie: maak het eenvoudig, betaalbaar en zorg ervoor dat het minstens tien jaar probleemloos werkt en daarna blijft werken met functies die we nu nog niet kennen.

 

Luitjes visie op huisautomatisering

Luitjes gelooft in een basissysteem waarop alle actoren kunnen worden aangesloten. Een systeem dat voor de eindgebruiker makkelijk is te bedienen. Een basissysteem dat in grote hoeveelheden geproduceerd vrij verkrijgbaar  is. Daardoor kunnen we normale prijzen berekenen, die huisautomatisering bereikbaar maken voor alle segmenten in de woningmarkt, vanaf € 150.000,00 WOZ-waarde. We produceren dus sneller, bieden goedkoper aan en maken het systeem dermate eenvoudig dat iedere installateur ermee uit de voeten kan. We maken huisautomatisering kortom meer bereikbaar voor een veel grotere groep dan nu het geval is.

Kans voor iedere installateur

Comelite heeft naam gemaakt door altijd achter Luitjes in de nieuw- en renovatiebouw te blijven staan. Comelit zorgt ervoor dat Luitjes morgen ook nog werk heeft. Met een IP-systeem dat wij met  opleidingen en zonder tussenkomst van een ICT-er kunnen aanleggen en huisautomatiseringssysteem te kunnen bouwen. Daarmee
verbreden we het werkterrein van Luitjes, wat weer bijdraagt aan onze ambitie om het aandeel automatisering in woningen te laten groeien. Nu is nog minder dan één procent ermee uitgerust. In vijf jaar tijd zal naar onze opvatting de potentie tot twintig procent oplopen…

Nuchter over huisautomatisering

Aanbieders van huisautomatisering zouden zich beter moeten verdiepen in de werkelijke wensen van bewoners. Een muziekvolgsysteem, is dat echt nodig? Het gaat er om dat de bewoner bij thuiskomst de woning betreedt die op temperatuur is en goed verlicht. Dat hij of zij na vertrek zeker weet dat alle systemen uit zijn en de woning goed beveiligd is achtergelaten. De basis – klimaat, verlichting, veiligheid, rtv, deurintercom – moet in één systeem goed werken. Zo kan huisautomatisering een bewoner écht verbinden met een woning.

 

Noord-Europa / Zuid-Europa

In Noord-Europa spreekt men van domotica, in Zuid- Europa van huisautomatisering. De grote, complexe platforms voor huisautomatisering zijn ontstaan in Noord- Europa en stellen comfort en complexe techniek centraal. Deze platforms richten zich vooral op de dure segmenten.

In Zuid-Europa hadden bewoners tot niet zo heel lang geleden vaak een aansluiting op het elektriciteitsnet van 10 Ampère. Dus zijn daar in veel woningen systemen te vinden die energieverbruik efficiënt regelen. De vaatwasser ging aan, dus de oven en de haardroger kunnen even niet aan. Dat is inmiddels veranderd, maar systemen worden er nog steeds geprogrammeerd vanuit een praktische beleving.

In Noord-Europa beschikken we standaard over vier tot zes groepen van elk 16 Ampère. Huisautomatisering heeft zich hier de laatste jaren enorm ontwikkeld. Het kan nu veel meer. Toch is Luitjes die praktische insteek niet vergeten. Waarbij simpel gebruik op de eerste plaats staat en complex (overbodig), kostbaar comfort op de tweede.

Henry Ford: “Als ik de mensen op straat vroeg wat ze wilden, dan zeiden ze: snellere paarden” (Daarna is hij eerst goed gaan nadenken, om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan die wens…)

 

TOP