page contents

Klimaatneutraal bouwen

Auteur: / dinsdag, 15 november 2016 / Gepubliceerd in Blog

Eén van de grootste uitdagingen waar de bouw voor staat is het energie- of klimaatneutraal maken van de gebouwde omgeving. In 2020 zullen nieuwe gebouwen niet meer energie gebruiken dan dat zij gebruiken. Sterker nog: goede kans dat ze energie leveren! 2020 lijkt ver weg, maar dat is het al over 6 jaar. Om deze ambitieuze doelstelling te bereiken moeten we nu samen stappen zetten. Sámen en integraal, want zo kunnen we zorgen voor gezonde, betaalbare woningen en andere gebouwen met een energierekening van 0 euro.

Anders werken

Klimaatneutraal bouwen vraagt een ander proces; ontwikkelaars, bouwers, architecten, ingenieurs en installateurs werken samen naar een optimaal resultaat. Gebiedsontwikkeling en beheer gaan een grotere rol spelen. BouwLokalen brengt de markt in beeld: tal van gemeenten, provincies en corporaties willen de komende jaren stappen zetten richting klimaatneutraal bouwen. Particulieren en bedrijven voelen de alsmaar stijgende energielasten nu echt en kijken steeds vaker naar de totale woonlasten.

Wilt u weten of dat ook voor u ook mogelijk is neem dan contact  met ons op 0224-297766

TOP