page contents

Ruim 7 miljoen voor laadinfrastructuur elektrisch vervoer

Auteur: / maandag, 13 maart 2017 / Gepubliceerd in Blog

Den Haag – Twaalf partijen hebben een akkoord met de zogeheten “Green Deal Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur”. De overeenkomst moet barrières rond de uitrol van een openbare laadinfrastructuur wegnemen.

Op dit moment staan er zo’n 6.000 laadpalen in de openbare ruimte. Via de Green Deal kan dit met circa 8.000 laadpalen worden uitgebreid. Uitbreiding van laadinfrastructuur is volgens de overheid essentieel voor de marktontwikkeling van elektrisch rijden en optimale benutting van de batterijcapaciteit van plug-in auto’s. Het Rijk stelt daarom 7,2 miljoen euro beschikbaar.

Toegankelijke laadinfrastructuur

“Doel is binnen drie jaar de belemmeringen rond de uitrol van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur weg te nemen en een rendabele businesscase mogelijk te maken. Aldus een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: “Innovatie is een belangrijk middel om kostenreducties te bereiken. Het recent opgerichte Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) zal daarom innovatieprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren samen met netbeheerders, laadexploitanten, producenten van laadpalen, kennisinstellingen en decentrale overheden.”

Financiering vanuit overheid

Zolang de businesscase nog niet rendabel is, dragen Rijksoverheid, decentrale overheden en private partijen gezamenlijk bij aan de financiering van de uitrol van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zal de uitkering faciliteren en publiceert hierover 15 juni meer informatie op deze website.

Zongestuurde laadpaal

De ondertekening vond plaats tijdens de ingebruikname van de eerste zongestuurde slimme laadpaal ter wereld waarbij een elektrische auto wordt opgeladen als de zon schijnt en kan ontladen als de zon niet aanwezig is. De opgeslagen duurzame elektriciteit in de auto kan zo door omwonenden of bedrijven gebruikt worden voor andere doeleinden.

De slimme laadpalen kunnen ook worden gekoppeld aan zonnepanelen op de omliggende huizen van bewoners, daken van bedrijven en openbare gebouwen. De publieke palen kunnen de accu van alle types elektrische auto’s laden en ontladen. Hierdoor kan de auto worden gebruikt als energieopslag.

Vehicle-to-grid
In totaal krijgt Lombok twintig van deze ‘Vehicle-to-grid’ laadpalen. Dit dankzij een consortium dat bestaat uit Stedin, gemeente Utrecht, GE, Vidyn, Last Mile Solutions, Economic Board Utrecht en LomboXnet. De partijen zijn van plan de laadpalen verder uit te rollen.

‘Kleine energiecentrale’
Marko Kruithof is manager duurzaamheid & vernieuwing bij Stedin. “De slimme laadpaal is geschikt voor tweerichtingsverkeer en wordt daardoor een kleine energiecentrale”, vertelt hij.

Als u ook geïnteresseerd bent een laadpaal voor bij u thuis of op het bedrijf, dan kunt u contact met ons opnemen  0224-297766

TOP