page contents

Luitjes verzorgt de Elektrische installatie

Auteur: / maandag, 19 december 2016 / Gepubliceerd in Blog

Leidingensysteem en gemalen ingrijpend vernieuwd en uitgebreid

4 september 2014

 

Door toenemende bebouwing en bedrijvigheid in de Noordkop moet er steeds meer afvalwater naar de rioolwaterzuivering in Den Helder worden afgevoerd. Wij zorgen daarom dat de capaciteit van het afvalwatertransportsysteem wordt uitgebreid. Om dit te realiseren zijn er vele ontwikkelingen.

Gemaal Noordkop

In 2013 zijn al verschillende transportleidingen in de regio vernieuwd en zijn op sommige plaatsen nieuwe transportleidingen aangelegd. Eind vorig jaar is ook een start gemaakt met de bouw van een aantal rioolgemalen. In totaal gaat het om vervanging van 2 km persleiding tussen de verschillende gemalen en 5,5 km aan nieuwe leidingen. Verder zijn de rioolgemalen Breezand en Zandloper (bij Julianadorp) compleet vernieuwd. Bij Anna Paulowna wordt een nieuw boostergemaal gebouwd. Rioolgemaal Blauwe Keet (bij Julianadorp, nabij de rijksweg N9) wordt eind 2014 omgebouwd naar een boostergemaal. Een boostergemaal zorgt ervoor dat het afvalwater sneller door het systeem gepompt wordt. Dit scheelt tijd en energie en dus kosten.

Rioolgemaal Noord grootste

Rioolgemaal Noord op het bedrijventerrein Westoever van Den Helder wordt het grootste gemaal in ons beheer. De capaciteit van dit gemaal (op de kruising van de Nijverheidsweg-Cruquiusweg) wordt bijna verdubbeld van 2.800 m3 naar 4.000 m3 per uur. Dit betekent dat het gemaal per uur 200 vrachtwagens gevuld met water kan wegpompen. Omstreeks 15 september wordt met dit werk gestart.

Naast de renovatie van het rioolgemaal worden er ook werkzaamheden uitgevoerd voor de gemeente Den Helder. Een deel van het rioolstelsel, dat aansluit op het rioolgemaal, wordt gerenoveerd.

Voorbereid op de toekomst

Het rioolwater uit Den Helder, Julianadorp, Anna Paulowna en Breezand wordt via een ondergronds leidingensysteem en met behulp van rioolgemalen afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Den Helder. Op verschillende plaatsen in dit systeem zal gewerkt worden om dit met de toenemende bebouwing en bedrijvigheid ook in de toekomst goed te kunnen blijven doen.

Samenwerking gemeenten

We hebben de werkzaamheden zorgvuldig afgestemd met de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon. Bij deze samenwerking wordt zorgvuldig gekeken naar mogelijkheden om werkzaamheden te combineren zodat we kosten besparen

TOP