page contents

Service voor Noodverlichting

ARBOBESLUIT

U heeft noodverlichting nodig in uw bedrijf? Het Arbobesluit verplicht elke werkgever in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 om adequate noodverlichting en veiligheidssignalering aan te brengen op elke arbeidsplaats waar werknemers tewerkgesteld worden (zowel in kantoorgebouwen, industrie als elke andere arbeidsplaats). Het artikel 1.1 definieert de arbeidsplaats als: iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt. Zowel eigenaars als werkgevers zijn dus verantwoordelijk voor een betrouwbare noodverlichtingsinstallatie.

ONDERHOUDSVERPLICHTING

De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt ook door de wetgever onderkend. Zowel in het Bouwbesluit, de Bouwverordening als in de Arbowet is dit opgenomen. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt daarom onder een periodieke onderhoudsplicht. Het Gebruiksbesluit bepaalt dat een noodverlichtingsinstallatie minstens één keer per jaar op adequate wijze moet worden gecontroleerd en onderhouden. De eigenaar en/of gebruiker van de noodverlichtingsarmaturen zal een erkend deskundige moeten aanwijzen om het installatie te controleren, te onderhouden en alle daartoe noodzakelijke werkzaamheden uit te laten voeren.

BELANGRIJKE VERWIJZINGEN

NEN-EN 1838 Verlichtingstechniek noodverlichting
NEN 6088 Vluchtrouteaanduiding
NEN 1010 Veiligheid laagspanningsinstallaties
NEN-EN 50172 Noodverlichting systemen en vluchtwegen
Arbo art. 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen
Arbo art. 3.9 Noodverlichting Bouwbesluit

SERVICE & ONDERHOUD NOODVERLICHTING

Als Luitjes uw noodverlichting onderhoudt kunt u er dus op vertrouwen, dat uw noodverlichting voldoet aan de wettelijke eisen. Bovendien draagt het onderhoud bij aan uw bedrijfsveiligheid.

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten? Dat kan! RH Brandbeveiliging gaat graag in samenwerking met u aan de slag om te onderzoeken wat de beste oplossingen zijn.

TOP