page contents

Service voor inbraakbeveiliging

Het is belangrijk dat uw alarm installatie jaarlijks onderhouden wordt waarbij alle functies worden getest, de melders worden gereinigd en getest en bekeken wordt of de situatie gewijzigd is waardoor een aanpassing of uitbreiding van het alarm noodzakelijk is.

Alleen bij jaarlijks preventief onderhoud is de goede werking van uw alarminstallatie gewaarborgd en blijft een certificaat geldig. Luitjes beschikt over een servicedienst (partners) die met gekwalificeerde mensen en de juiste materialen het onderhoud aan een brandmeldsysteem of ontruimingssysteem kan uitvoeren, dit inclusief de hercertificering van het systeem.

Direct een contract afsluiten? Klik hier  of bel ons op 0224-297766

TOP