page contents

CE-markering elektro scherper

Auteur: / zondag, 24 augustus 2014 / Gepubliceerd in Blog

CE-markering elektro scherper

inspectie-bestaande-installaties-6Het Europese toezicht op de veiligheid van bouw- en installatieproducten wordt de komende jaren verder aangescherpt. Vooral het aantal elektrotechnische producten en materialen die CE-gemarkeerd moeten worden, gaat de komende jaren stevig groeien.

Zo is er een sterke harmonisatie gaande van de vele IEC- en EN-normen voor tal van kabeltypen. Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten deze producten door hiertoe bevoegde instellingen laten testen. Deze tests zijn gebaseerd op nieuwe geharmoniseerde Europese normen die erop van toepassing zijn. Installateurs en engineers dienen er op toe te zien dat de producten die zij toepassen inderdaad CE-gemarkeerd zijn.

Overgangstermijn
Minister Stef Blok, verantwoordelijk voor de bouw, heeft het Communicatieforum CE-markering Bouwproducten opgedragen alle keurmerken voor bouw- en gebouwgebonden installatieproducten aan te passen aan de aangescherpte Europese regelgeving.

Welke bouw- en installatieproducten een CE-markering moeten hebben, staat sinds halverwege dit jaar in de Europese Construction Products Regulation (CPR). Deze verplichting geldt, zodra er een geharmoniseerde norm van toepassing is op het betreffende product.

Wetgeving
De nieuwe CPR kan volgens de Nederlandse overheid worden gezien als Europese Verordening met een rechtstreekse werking. Ze hoeft dus niet omgezet te worden in nationale wetgeving. Dit moest wel bij de voormalige CPD, dat was een Europese Richtlijn, die per 1 juli van dit jaar is ingetrokken.

De bouw- en installatieproducten waarvoor een Europese geharmoniseerde norm beschikbaar is, moeten een CE-markering krijgen binnen de overgangstermijn die in de norm zelf wordt genoemd. In deze periode kunnen fabrikanten en instituten ervaring opdoen met het testen en beoordelen van de prestaties van producten.

Nederland
Hoe gaat dit in ons land in zijn werk? Het Communicatieforum CE-markering Bouwproducten heeft in opdracht van minister Blok de Toetsingscommissie Bouwbesluit van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) gevraagd een analyse te maken van de bestaande nationale certificatieregelingen en te komen tot een heldere positionering van de private merken in relatie tot de CPR.

Deze analyse is gemaakt en door het Communicatieforum met instemming ontvangen. Hieruit is opgemaakt dat het doorvoeren en beoordelen van de benodigde aanpassingen van de CE-keurmerken een intensieve opgave is die in samenwerking door alle betrokken partijen een spoedige uitwerking vergt.

Komo
De huidige Komo-certificeringsregeling heeft bij het bereiken van deze opheldering een grote rol gespeeld, aldus het Forum:

“Maar hoe Komo daar inhoudelijke uitwerking aan geeft, zal zij op korte termijn zelf kenbaar maken. Komo deelt de zienswijze van het Communicatieforum en werkt aan een Plan van Aanpak voor aanpassing van dit keurmerk op korte termijn, inclusief bijbehorend tijdpad. Maar ook alle andere certificatie- of keurmerken zullen bij zichzelf te rade moeten gaan welke consequenties er zijn voor hun werkzaamheden.”

Uitnodiging
Op 18 december 2013 staat een volgende bijeenkomst van het Communicatieforum CE-markering in de Bouw gepland. Tijdens deze bijeenkomst zullen de vertegenwoordigers van partijen uit de bouw- en installatie-
toelevering elkaar spreken over de CE-markering en kwaliteitsborging in de bouw. Deze bijeenkomst wordt tevens benut om na te gaan welke kennisbehoefte er bij de marktpartijen is inzake de regels van de nieuwe CE-markering en het opstellen van de prestatieverklaringen bij producten.

Het Communicatieforum faciliteert het scheppen van eenduidige oplossingen. Het nodigt organisaties en bedrijven dan ook nadrukkelijk uit om problemen met de CE-markering van bouw- en installatietechnische producten met haar te bespreken.

De geharmoniseerde Europese normen voor de CE-markering van bouw- en installatieproducten zijn verkrijgbaar in de NEN Shop.

TOP